Регистрация на Office 365 за СУ "Св. Климент Охридски"

Прочете внимателно инструкцията по-долу преди да продължите.

Лиценз за Office 365 могат да получат:

 • щатните преподаватели във факултетите и департаментите в СУ "Св. Климент Охридски"
 • служители в СУ "Св. Климент Охридски"
 • записаните студенти за текущата учебна година в СУ "Св. Климент Охридски"
 • хонорувани преподаватели в СУ "Св. Климент Охридски (лиценз за Microsoft Teams)"

Регистрацията се извършва на следните стъпки:

 • Изберете от менюто лиценз
 • Стъпка 1: Въведете потребителското си име в СУСИ и парола за да се автентикирате в системата
 • Стъпка 2: Въведета парола за Office 365 и служебен имейл.
  Важно: студентите е необходимо да са си активирали предварително служебната електронна поща! Вижте как на https://cas.uni-sofia.bg/info.html.

При успешна регистрация ще получите потребителско име за портала на Office 365, който се намира на адрес https://portal.office.com. За преподаватели и служители потребителското име е във вида <име>@office365faculty.uni-sofia.bg, а за студентите - <име>@office365student.uni-sofia.bg, където <име> е потребителското име в СУСИ.

В следната споделена папка има видео инструкции за:

 • Активиране на профил
 • Инсталиране на Teams
 • Лицензиране на Office 365 локална инсталация

За контакти: office365@uni-sofia.bg

При проблеми, моля да пишете от служебния си имейл и да подадете следната информация:

 • трите имена
 • факултет/звено
 • длъжност - за преподаватели и служители, факултетен номер - за студенти
 • описание на възникналия проблем.